دفتر پخش مرکزی

تهران

تهران، خیابان ملت،
بالاتر از مترو ملت،
بعد از کوچه دژبان ۲، پلاک ۲۰۸

تلفن:  ۵۸۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۵۸۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۹۴۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۸۶۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۹۴۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

کارشناس فروش

کارشناس

موبایل:  ۹۴۰۰ ۵۶۶ ۰۹۱۹

ایمیل: info@h30crosspart.com