دفتر پخش مرکزی

تهران

خیابان ملت، سه راه آموزش و پرورش،

نبش کوچه دژبان، پلاک ۱۹۴

تلفن:  ۵۸۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۵۸۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۹۴۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۸۶۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

تلفن:  ۹۴۰۰ ۳۳۹۷ ۰۲۱

کارشناس فروش

کارشناس

موبایل:  ۹۴۰۰ ۵۶۶ ۰۹۱۹

ایمیل: info@h30crosspart.com